САМОВРЯДУВАННЯ

УЧНІВСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

 

Анастасія

 

 

 

:

 

 

Міністр –

Заступник —

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План

н.р.

• проведення соціальних досліджень з проблем життєдіяльності учнівських колективів.

 

План роботи

комітетів

діяльності

класах

.

 

року

5 Допомога в організації предметних конкурсів, олімпіад, оглядів знань

рік

11.Підбиття підсумків роботи комітету протягом навчального року.

.

.

.

 

 

ік

правознавства

.

5.Складання графіку прибирання шкільної території, її озеленення.

10. Акція “Чисте місто – чиста Земля”

: .

.

.

 

.

в

етикету

міністерства.

.

.

: .

.

.

.

”.

Відповідальні: .

.

.

.

ня театрів, концертів, виставок.

.

.

Відповідальні: .

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення педагогічного колективу

Педагогічний колектив надає допомогу Раді міністрів стосовно згуртування шкільного колективу, розвитку соціальної активної особистості, формування її творчих здібностей.

Педагогічна рада координує діяльність Ради міністрів, дає їй рекомендації щодо вдосконалення роботи, допомагає планувати, аналізувати та підсумовувати роботу.

  

:

;

заступник директора з НВР;

педагог-організатор

;

;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення

республіки

 

.

.

.

.

право:

;

;

;

, ;

;

план;

;

.

.

особам.

:

;

Статуту;

;

.

:

;

.

 

Ознайомлена: А. Чукалова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма учнівського парламенту

Учнівський парламент – це не лише засіб організації навчального процесу, а й масове залучення всіх школярів до організаторської роботи та управління діяльністю колективу. Воно допомагає виявити майбутніх лідерів і керівників, у ньому наказові форми змінені методами демократичного управління.

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

держава.

.

.

 

:

;

і демократизму;

;

.

.

.

законами.

 

ПРАВА, СВОБОДИ, ОБОВ’ЯЗКИ

право:

;

;

;

;

і т. і.);

;

;

на перерву.

:

;

на уроках;

;

.

:

);

;

;

громадою;

.

:

— є правою рукою Президента;

;

;

Президента.

.

.

 

ганів учнівського парламенту.

Міністерство освіти й інформації.

Здійснює роботу, спрямовану на формування в учнів свідомого ставлення до навчання;

Організовує консультативну допомогу;

Бере участь в обладнанні навчальних кабінетів, веде облік і збереження обладнання;

Члени комісії беруть участь у підготовці і проведенні бесід в класах

Інформує про події, які відбуваються в школі, класах, через стенди

матеріали звітів учнів чергового класу

Проводить загальношкільні лінійки, відкриті зустрічі, класні збори з метою запобігання негативним проявам поведінки.

 

 

і порядку.

1.Надає допомогу педагогічному колективу у вихованні свідомої дисципліни, дотриманні учнями Правил для учня;

2.Організовує чергування по школі, оцінює якість виконання цієї роботи;

Призначає відповідальних за дотримання дисципліни та порядку, відвідування учнями школи;

Виконує плани реалізації заходів щодо забезпечення виконання Національної програми «Діти України»

Здійснює соціальний захист і організовує допомогу дітям з малозабезпечених сімей, сиротам.

Забезпечує захист прав та інтересів учнів

Проводить бесіди з дітьми, схильними до правопорушень.

Збирає інформацію на засідання учнівської ради, ради профілактики.

Формує банк даних про дітей, схильних до правопорушень, подає інформацію про них на засіданнях учнівської ради.

відпочинку

1.Організовує естетичне виховання учнів;

2. Пропагує здоровий спосіб життя;

3.Залучає учнів до роботи в гуртках за інтересами;

4.Оформлює альбоми до пам’ятних дат, традиційних свят у школі

5.Керує проведенням культурно-масових справ, організацією шкільних, класних, обласних, всеукраїнських заходах;

6.Здійснює збір народознавчого матеріалу,

7.Підбирає матеріали до написання сценаріїв різноманітних свят, вечорів відпочинку, зустрічей

8.Вивчає природу рідного краю.

охорони здоров’я

1. Дбає про охорону та зміцнення здоров’я учнів

до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи

3. Організовує роботу спортивних секцій, груп здоров’я

4.Організовує загальношкільні спортивно-оздоровчі заходи.

5.Проводить санітарно-освітню роботу серед учнів.

 

колективів

.

:

);

;

.

.

.

балом.

.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

«За Батьківщину, добро і справедливість»

Наш Гімн:

завзяті

нас!

,

наш час.

 

,

.

,

.

,

луна.

,

одна.

 

 

 

 

 

Внимание, только СЕГОДНЯ!

About Author: