розп3 курс

 

 

102

 

Від “_21” жовтня 2016 р.

 

 

Затвердити теми курсових робіт та керівників нижченазваним студентам 3 курсу факультету лінгвістики

6.020303 «Філологія»

ЛА-41

Баженова

викладач

Ватуліна

викладач

Воробйова

викладач

Громницька

викладач

Дембіцька

викладач

Дьяченко

викладач

Єсакова

викладач

Клімова

викладач

Колокольнікова

викладач

Кучеренко

викладач

Нагорняк

викладач

Орленко

викладач

Павлова

викладач

Путіліна

викладач

Рудковська

викладач

Сінєвич

викладач

Тітарова

викладач

Ханенко

викладач

Чепурда

викладач

Шапран

викладач

Шевченко-Буйволова

викладач

Шишута

викладач

Шкуліпа

викладач

Шкурко

викладач

Якубовська

викладач

Горова М.П.

 

рупа ЛА-42

Бойко

викладач

Бойченко

викладач

Комарська

викладач

Коновалова

викладач

Копич

викладач

Кушнір

викладач

Лепорська

викладач

Лисиця

викладач

Літовченко

викладач

Лукач

викладач

Люборець

викладач

Мельчукова

викладач

Мітрошина

викладач

Назарова

викладач

Найда

викладач

Печена

викладач

Прибишенко

викладач

Пугачова

викладач

Северина

викладач

Цвик

викладач

Шеремета

викладач

Шкарбань

викладач

Яремішина

викладач

Шевченко В.І.

 

ЛА-43

викладач

Барабаш

викладач

Бондаренко

викладач

Галишич

викладач

Герасимчук

викладач

Голікова

викладач

Данилюк

викладач

Євтушенко

викладач

Жестков

викладач

Іщук

викладач

Маслікова

викладач

Надточій

викладач

Омельяненко

викладач

Петровська

викладач

Приварська

викладач

Рибалка

викладач

Різник

Родін

викладач

Савкова

викладач

Соболєва

викладач

Тютюнник

викладач

Матковська Г.О.

 

Група ЛН-41

№ з/п

Назва курсової роботи

1.

Бегіашвілі Крістіна Сергіївна

Формально-синтаксична та семантична характеристика другої позиції фінітної частини присудка в підрядних реченнях.

доцент, к.ф.н.

2.

Бруцька Ірина Сергіївна

Специфіка синонімії в німецькій медичній терміносистемі.

доцент, к.ф.н.

3.

Данилюк Юлія Василівна

 

Прагмалінгвістичні особливості німецьких та українських інформаційно-рекламних текстів для продуктів дитячого харчування.

4.

Довженко Дар’я Вікторівна

 

Принципи мовленнєвої та структурної організації німецьких шлюбних оголошень.

доцент, к.ф.н.

5.

Жарюк Олена Сергіївна

 

Засоби вираження прогресивності в сучасній німецькій мові.

6.

Карпова Єлизавета Геннадіївна

“ у сучасній німецькій публіцистиці.

7.

Лапко Мирослава Михайлівна

Фразеологічні одиниці з ономастичним компонентом у сучасній німецькій мові.

8.

Метка Юлія Вадимівна

 

Маркери аксіологічної оцінки в Інтернет-коментарях німецькомовних ЗМІ.

9.

Міцкевич Емілія Вадимівна

Структурно-семантичні особливості англіцизмів тематичної групи «Музика» у текстах німецькомовних періодичних видань.

10.

Нікітіна Єлизавета Олександрівна

Порівняльний аналіз терміносистем німецькомовних та україномовних текстів галузі машинобудування.

ст.викладач

11.

Пархоменко Наталія Олександрівна

Лінгвопрагматичні характеристики німецьких афоризмів.

12.

Рикалєва Ірина Андріївна

Порівняльний аналіз терміносистем в текстах німецькомовних та україномовних анотацій до медпрепаратів.

ст.викладач

13.

Яковенко Олена Володимирівна

Синалагматична метафоризація німецької глютонічної комунікації.

доцент, к.ф.н.

 

 

доцент, к.ф.н.

Туришева О.О.

Шевченко Тетяна Тарасівна

 

Група ЛФ-41

 

к. пед. н., доцент

Бондар Л.В.

 

 

 

Н. С. Саєнко

About Author: